Entries by

,

Hissettiğiniz Huzursuzluk Aslında Yas

(23 Mart 2020, Scott Berinato) [Harvard Business Review’da İngilizce olarak yayınlanan söyleşi, Gülnihal Özdener tarafından Türkçeleştirilmiştir. Köşeli parantez içindeki ifadeler söyleşinin bulunduğu yazıda yer almaz ve çevirmene aittir. Giriş paragrafları Türkçeye çevrilirken bazı kısımları atlanmıştır. Kaynak yazıya şu linkten ulaşılabilir: https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief] Kessler, yas üzerine dünyadaki önde gelen uzmanlarından. Elisabeth Kübler-Ross ile birlikte “On Grief and […]

,

Sādhanā

“Yoga yapıyorum.” “Bugün yoga var.” “Yogadan çıktım.” “Yogaya geliyor musun?” Çevremizde yoga ile ilgilenenler varsa veya stüdyolarda “yoga” çalışmalarına katılıyorsak, bu cümleleri sıkça duyarız. Kastedilen şey çoğunlukla āsana (oturuş, bedensel çalışmalar), prāṇāyāma (nefes teknikleriyle prāṇānın kontrolü), ya da meditasyon (pratyāhāra ve dhāraṇā) pratiğidir. Bunlar, Yogasūtra‘da geçen 3.,4.,5. ve 6. uzuvlardır. Bugün uyguladığımız modern yoga, köklerini klasik metinlerden biri olan Yogasūtra‘ya dayandırır. Patañjali, (Yogasūtra‘nın derleyicisi) mutlak […]